perfectes.xyz

محیط جغرافیایی گیلان آلوده به ویروس کرونا است/مردم از خانه خارج نشوند

استاندار گیلان گفت: ضدعفونی کردن گسترده معابر نشانگر آلوده بودن محیط جغرافیایی گیلان و هشداری برای عدم خروج مردم از منازل جز به اضطرار است.