perfectes.xyz

غسالخانه بیماران کرونایی به صورت جداگانه ایجاد شده است

استاندار ایلام ازمردم خواست در دفن بیمارانی که به دلیل کرونا جان خود را از دست داده اند، پروتکل های وزارت بهداشت را رعایت کنند.